Author: Startup Nation 2017

Lista rezultatelor intermediare Start-up Nation

No Comments

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat vineri 15.02.2019 lista aplicanților în cadrul programului Start-up Nation 2018.


Au fost trimise 33514 de planuri, iar toți aplicanții din lista sunt acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii, obţinând toţi peste 50 de puncte.


Începând de Luni 18 februarie 2019, vor intra în etapa de verificare planurile care au obtinut RUE mai mic de 13005, iar restul aplicanților vor rămâne în lista de așteptare, urmând ca, în cazul în care vor exista renunțări, respingeri, diferențe de sume care să genereze bugetele necesare, să intre în verificări și peste RUE 13005.

 

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Care sunt persoanele care se încadrează în categoria ‘persoane defavorizate’ în programul Start-up Nation

Categoriile de persoane defavorizate conform HG 799/2014, sunt:

– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat

– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei

şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj

pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv

– pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari al căror venit este de până la 450 lei/lună

– persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu venituri de până la 450 lei/lună inclusiv

persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private

– persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute anterior, stabilite prin dispoziţie a primarului.

 

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute de HG 799/2014

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane sunt, după caz:

– dispoziţia scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poştal

carnetul de şomer vizat la zi sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, dispozitie de repartizare emisa de ANOFM;

adeverinţă eliberată de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care atestă înregistrarea persoanei ca şomer, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj,  dispozitie de repartizare emisa de ANOFM; 

talonul de pensie sau mandatul poştal pentru plata drepturilor

– certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat

– dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local.

 

Pentru absolvenţi după 2012: diplomă (adeverinţă) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Prin absolvent după anul 2012 se întelege absolvent începând cu 1.01.2013.

 

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Statistici înscrieri pe județe Start-up Nation 2017

 

În ediția din 2017 a programului Start-up Nation au fost înregistrate 19296 planuri de afaceri.

 • 13477 din planurile de afaceri au fost transmise în ultimele 5 zile
 • 6539 din planurile de afaceri au fost transmise în ultima zi

Mai jos vă prezentăm situația înscrierilor pe județe a planurilor de afaceri:

Nr. Crt. Judet Afaceri inregistrate in program Afaceri Finantabile in limita bugetului
1 Bucuresti 2926 1399
2 Cluj 2289 1250
3 Timis 885 361
4 Ilfov 781 351
5 Iasi 770 356
6 Bihor 738 323
7 Dolj 716 371
8 Constanta 662 267
9 Brasov 622 294
10 Prahova 530 242
11 Arges 503 213
12 Maramures 433 223
13 Mures 418 229
14 Alba 401 190
15 Bacau 351 164
16 Galati 341 133
17 Hunedoara 330 123
18 Dambovita 327 159
19 Arad 325 192
20 Bistrita-Nasaud 317 122
21 Suceava 314 133
22 Olt 297 131
23 Sibiu 291 117
24 Satu Mare 289 91
25 Salaj 263 133
26 Harghita 255 82
27 Tulcea 251 45
28 Vrancea 247 112
29 Gorj 227 84
30 Valcea 212 92
31 Neamt 207 87
32 Buzau 192 95
33 Botosani 187 68
34 Caras-Severin 156 54
35 Mehedinti 155 49
36 Braila 152 61
37 Covasna 142 33
38 Giurgiu 130 50
39 Vaslui 119 44
40 Ialonita 104 45
41 Telorman 96 48
42 Calarasi 75 37

 

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

DENSITATEA IMM-urilor la nivel județean

DENSITATEA IMM-urilor la nivel județean:

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete Total IMM (nr.) Populație rezidentă la 1 ian. (nr. persoane) Densitatea IMM (nr. IMM/ 100 locuitori)
Bihor 17,945 568,969 3.15
Bistrita-Nasaud 6,483 282,495 2.29
Cluj 29,669 701,258 4.23
Maramures 10,326 468,333 2.20
Satu Mare 7,469 338,181 2.21
Salaj 4,888 217,331 2.25
Alba 7,894 333,488 2.37
Brasov 18,661 550,934 3.39
Covasna 3,776 206,279 1.83
Harghita 7,142 307,555 2.32
Mures 12,961 543,726 2.38
Sibiu 10,790 399,982 2.70
Bacau 11,129 600,549 1.85
Botosani 4,031 394,625 1.02
Iasi 15,775 788,659 2.00
Neamt 8,640 455,643 1.90
Suceava 11,385 629,733 1.81
Vaslui 4,893 387,525 1.26
Braila 6,142 303,608 2.02
Buzau 9,205 431,015 2.14
Constanta 20,783 681,054 3.05
Galati 11,778 520,058 2.26
Tulcea 4,655 203,196 2.29
Vrancea 6,293 330,937 1.90
Arges 14,931 595,764 2.51
Calarasi 4,563 295,505 1.54
Dambovita 7,241 505,219 1.43
Giurgiu 4,468 274,570 1.63
Ialomita 4,175 264,733 1.58
Prahova 16,547 740,483 2.23
Teleorman 4,983 355,281 1.40
Ilfov 20,912 444,241 4.71
Municipiul Bucuresti 110,422 1,843,962 5.99
Dolj 14,195 641,040 2.21
Gorj 6,074 327,537 1.85
Mehedinti 3,255 252,600 1.29
Olt 6,604 412,491 1.60
Valcea 7,193 359,814 2.00
Arad 11,336 424,075 2.67
Caras-Severin 4,627 282,467 1.64
Hunedoara 8,671 398,950 2.17
Timis 23,151 696,720 3.32

 

Notă – Datele sunt furnizate de institutul Național de Statistică

Societățile din localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 – vor fi punctate cu 20 puncte in noua Grila de punctaj Start-up Nation 2018

Societățile din localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 – se vor primi doar 5 puncte.

Societățile din Bucuresti, Ilfov si Cluj vor primi doar 5 puncte la criteriul Densitate IMM si au sanse foarte mici de a primi finantare anul acesta in cadrul programului Start-up Nation.

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Noua grilă de punctaj Start-up Nation 2018

 

Criterii privind evaluarea planului de afaceri 

 

Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Servicii, inclusiv industriile creative 30
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
  2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiţiei
D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10
  2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 25

 

Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
 • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
 • data şi ora înscrierii în program.

 

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Cheltuieli eligibile în cadrul programului Start-up Nation 2018

 

Start-Up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin care statul român oferă până la 200.000 lei celor care vor să pornească un IMM. Cei 200.000 de lei sunt nerambursabili și reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Noua procedură  publicată pe 19.10.2018 vine cu modificări în ceea ce privește cheltuielile eligibile pentru programul Start-up Nation 2018.

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii. În această categorie sunt incluse și echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță și drone.

– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.
Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.
Pentru alte activități autoturismele sunt eligibile cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Achiziţionarea de echipamente (fără instalații) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalații) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei;
Pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri.

– Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

– Cheltuieli pentru achiziționarea a două plăci informative cu privire la programul de finanțare Start-up Nation, ce vor fi afișate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maximă permisă pentru această cheltuială este de 500 lei.

Beneficiarii vor fi obligați ca, pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranșe de ajutor nerambursabil, să afișeze și să mențină la loc vizibil două plăcuțe informative cu privire la programul Start-up Nation. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:
• una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc)
• una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru traficul de persoane pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

 

Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele si telefoanele mobile nu se finanțează.

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea spațiilor și nici achizitia/amenajarea terenului aferent acestor spatii.

 

În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea, cu excepția celor acordate forfetar.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Luni 01.10.2018 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă pentru Programul Start-up Nation 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat luni 01.10.2018 PROIECTUL ORDONANTEI DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 10/2017 pentru Programul Start-up Nation 2018.

Noua propunere vine cu o serie de modificari:
– in cadrul Programului Start-up Nation 2018 se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de pana la 30% din suma totala aprobata;
– relocarea fondurilor publice disponibile catre judete si localitati cu potential financiar mai redus, astfel zonele dezvoltate precum Bucuresti, Cluj, Timisoara vor avea sanse mici la finantare anul acesta. Pentru localitatile din judetele in care numarul de IMM-uri la nivel judetean /100 locuitori<4 se vor acorda 20 puncte, in schimb, localitatile din judetele in care numarul de IMM-uri la nivel judetean/100 locuitori>=4 vor primi doar 5 puncte;
– domeniile de activitate vor primi punctaje diferite fata de anul trecut: Productie si Servicii (exclusiv IT) – 30 puncte, Industrii creative – 20 puncte, Comert si alte activitati – 10 puncte.

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face dupa urmatorul algoritm:
– Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face dupa principiul primul venit – primul servit (proiectele vor fi contracate in ordinea inregistrarii in aplicatie, cu conditia sa obtina un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte). Contractarea se va realiza in limita bugetului alocat apelului.
– Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:
o numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului;
o ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totala a proiectului;
o numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolventi dupa anul 2012/someri;
o activitatea pe care acceseaza programul;
o data si ora inscrierii in program.
Apelul de proiecte se va inchide automat la momentul la care valoarea totala a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele inregistrate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului.

Propunerea este in dezbatere publica iar cei interesati pot veni cu modificari si completari timp de 30 de zile de la publicare.

Aici  puteti vedea ce prevede noua Ordonanta de urgenta si care este noua grila de punctaj.

 

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Luni 27.08.2018 încep înscrierile în cadrul Programului Comerţ 2018

Firmele private din România, din categoriile de microîntreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (aproximativ 54.000 de euro) prin programul Comerţ.

Începând cu data de 27 august 2018, ora 10.00, va deveni activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2018.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line planul de investitii începând cu 27.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la 07.09.2018 ora 20.00, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

 

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de beneficiari, din care 200 de beneficiari în anul 2018.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA).  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească societăţile care vor să acceseze fondurile sunt:

– sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

– sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de întreprinderi legate ce se comportă ca o întreprindere unică);

– au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat;

– au capital social integral privat;

– societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani -2015, 2016 și 2017

– nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

– au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);

au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;

au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

 

Cheltuieli eligibile în cadrul programului sunt:

– achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii

– achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

– achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

– achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

– achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare

–  achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;

– investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

– achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;

– achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G

– certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;

– realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;

– achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;

– participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă ;

– comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

– consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).

– achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

Punctajul se calculează conform  grilei următoare:

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII

Comert 2018

Punctaj

Profit net la 31.12.2017 5
Societatea A obţinut profit net la 31.12.2017 5
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2017 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2017
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2017 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2017 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2017 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2017 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 25
locuri de muncă create ≥ 2 15
locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.* 10
Ponderea investitiilor 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate  
Valoarea aportului propriu 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Profit din exploatare la 31.12.2017 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2017 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2017 0

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:
– numărul de locuri de muncă nou create,
– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2017,
– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;
– ponderea investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii;
– data si ora inscrierii in program.

 

No tags for this post.

Înscrieri Program Microindustrializare 2018 prin care societăţile pot obţine până la 450.000 lei

Mici afaceri private vor putea obține în acest an fonduri nerambursabile de la stat de maximum 450.000 de lei, potrivit schemei de minimis pentru programul Microindustrializare 2018.

Înscrierile pentru Programului naţional multianual de microindustrializare 2018 vor încep pe 13.08.2018.

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line Planul de afaceri începând cu 13.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 29.08.2018, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

 

Programul naţional multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat.

Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria IMM într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Făbricuțele care vor putea lua banii de la stat sunt întreprinderi mici și mijlocii din toată țara, iar în plus în municipiul București și în județul Ilfov vor putea să aplice și microîntreprinderile.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 165 de beneficiari în anul 2018.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

-Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;

-Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Conditii de participare

Firmele care doresc sa participe la Programul naţional multianual de microindustrializare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

– au capital social integral privat

– au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

– sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

– nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii

 

Coduri CAEN eligibile:

Sunt eligibile in cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– 10 Industria alimentară

– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

– 13 Fabricarea produselor textile;

– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

– 1811 Tipărirea ziarelor;

– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

– 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– 24 Industria metalurgică;

– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

– 31 Fabricarea de mobilă;

– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

 

Cheltuieli eligibile

– Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

– Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;

– Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie , inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie;

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Realizarea unei pagini web  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei;

– Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).

Pentru a spera la ajutorul nerambursabil de maximum 450.000 de lei de la stat, antreprenorii trebuie să obțină minimum 50 de punte, din totalul de 100 posibile, în urma evaluării planurilor de afaceri.

Cum se calculeaza punctajul pentru Programul naţional multianual de microindustrializare 2018:

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual de microindustrializare

Punctaj  
Resurse umane existente 10
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul înscrierii online 10
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online 5
Societatea NU are angajaţi la momentul înscrierii online 0
Finanțare anterioară (2017, 2016, 2015) 10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani 0
Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului 30
locuri de muncă create ≥ 4 20
locuri de muncă create ≥ 3 15
locuri de muncă create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2017  pentru 1 absolvent după anul 2012/ şomer/ persoana defavorizata 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2017   pentru 2 absolvenţi după anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizata 10
Valoarea proiectului de investiţii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 15
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2017 10
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2017 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2017 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare 0
TOTAL 100

 

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților după anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor;

– valoarea procentului aferent aportului propriu;

– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;

– Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3.6. din HG 2139/2004 și  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;

– asociatul/acţionarul/ nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

– societatea/asociaţii/acţionarii nu a/au mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM în ultimii 3 ani;

– data şi ora înscrierii în program.

 

No tags for this post.

Ce șanse ai să obții finanțare Startup Nation?

Factorii de care depinde obținerea finanțării în cadrul programului StartUp Nation 2018 sunt:

 • punctajul pe care îl poți obține
 • bugetul total alocat programului
 • numărul de proiecte depuse

Bugetul Start-up Nation 2018 aprobat este de 700 milioane RON și ar ajunge pentru 3500 de aplicanți, însă ministrul Radu Oprea a declarat în mod oficial faptul că urmărește suplimentarea bugetului până la suma de 2 mld RON, caz în care 10.000 de proiecte ar putea obține finanțare.

Anul trecut au fost depuse 19.297 de proiecte și doar 8444 de proiecte au fost declarate admise.

Conform declarațiilor din 16 Martie 2018, de la Alba Iulia, ale ministrului pentru Mediul de Afaceri și Antreprenoriat, Radu Oprea, se asteaptă ca, pentru anul 2018, interesul să fie dublu faţă de anul precedent.

 

În 2017 au fost finanțate doar firme care desfășurau o activitatea de Producție sau IT, inclusiv:

 • CAEN 6201 – realizarea softului la comandă – punctaj maxim 100 puncte
 • din industria creativă – 95 puncte
 • o mică parte din firmele cu activități de servicii care și-au asumat prin planul de afaceri că vor crea 3 sau mai multe locuri de muncă – 90 puncte.

 

În cadrul programului Start-up Nation 2018 punctajul maxim, cu toate angajamentele asumate la maxim, este de:

 • maxim 100 de puncte pentru domeniile de activitate producţie şi IT
 • maxim 95 de puncte în cazul industriilor creative
 • maxim 90 de puncte în cazul serviciilor
 • maxim 85 de puncte în cazul domeniilor de activitate comerţ

 

Având în vedere cele prezentate mai sus pentru a avea șanse reale la finanțare în 2018 trebuie să obțineti un punctaj de minimum 95 de puncte.

Pentru a obține acest punctaj trebuie să:

 • Desfășurați o activitatea de Producție, IT (inclusiv realizarea softului la comandă CAEN 6201) sau Industrii Creative conform listei de coduri CAEN eligibile în programul Start-up Nation
 • Să creați minim două locuri de muncă
 • Cel puțin două locuri de muncă să fie ocupate de persoane care fac parte categoria persoane defavorizate definite conform Hotararii de Guvern nr. 799/2014 sau absolvenți după 01.01.2013
 • Să se achiziționeze echipamente tehnologice și software-uri în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea cheltuielilor bugetate în planului de afaceri
 • Minimum 25% din valoarea planului de afaceri trebuie să înglobeze tehnologii și/sau software-uri mai noi de 3 ani care vor fi certificate prin declarație de la furnizor/producător

 

În conformitate cu procedura Start-up Nation 2018 la punctaje egale au prevalat următoarele criterii:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după 01.01.2013/ șomeri
 • achiziția de echipamente tehnologice
 • activitatea pe care accesează programul
 • data și ora înscrierii în program

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Start-Up Nation 2018 – previziuni

 

Programul Start-Up Nation, destinat IMM-urilor, a stârnit un mare interes în rândul românilor în anul 2017 și se asteaptă ca, pentru anul 2018, interesul să fie dublu faţă de anul precedent, conform declarațiilor din 16 Martie 2018, de la Alba Iulia, ale ministrului pentru Mediul de Afaceri și Antreprenoriat, Radu Oprea.

Bugetul Start-Up Nation aprobat pentru anul 2018 este de 700.000.000 RON și ar ajunge pentru 3500 de aplicanți, însă ministrul Mediului de Afaceri si Antreprenoriat  a declarat în mod oficial faptul că urmărește suplimentarea bugetului până la suma de 2.000.000.000 RON, caz în care 10.000 de proiecte ar putea obține finanțarea.

Înscrierile Start-Up Nation 2018 se preconizează că vor avea loc în perioada aprilie-mai 2018. Aplicanții care nu au primit ajutor financiar nerambursabil în cadrul sesiunii Start-up Nation 2017 pot aplica pentru finanțare în cadrul sesiunii din acest an.

 

Punctaj minim

Din păcate, anul trecut punctajul minim cu care s-a obținut finanțare a fost de 90 de puncte, și atunci doar 104 firme care au obținut 90 de puncte au primit finanțare din totalul de 4.684.

Conform declarațiilor din 16 Martie 2018, de la Alba Iulia, ale ministrului pentru Mediul de Afaceri și Antreprenoriat, Radu Oprea, se asteaptă ca, pentru anul 2018, interesul să fie dublu faţă de anul precedent.

Având în vedere că noi credem că anul acesta concurența va fi chiar mai mare, pentru a vă maximiza șansele de obținere a finanțării vă recomandam un punctaj de minimum 95 de puncte, astfel că firmele care au domeniul de activitate servicii sau comerț au șanse mai scăzute de a obține finanțare.

 

Pentru a vă încadra corect domeniul de activitate vă recomandăm să consultați Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul programului Start-up Nation 2018

Pentru a vă calcula punctajul maxim pe care îl puteți obține după încadrarea codului CAEN, consultați articolul Cum se calculează punctajul Start-up Nation 2018

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

Start-Up Nation 2017 – statistici

 

În anul 2017 înscrierile în proiectul Start-Up Nation au început pe data de 15 iunie 2017 și s-au închis pe data de 15 iulie 2017.

În acest timp au fost depuse un număr de 19.297 proiecte, de aproximativ 2 ori mai mare decât numărul de înscrieri disponibile.

Din totalul de 19.296 de proiecte depuse:

 • 3.983 de proiecte au obținut punctajul maxim de 100 de puncte
 • 4.566 au obținut 95 de puncte
 • 4.684 au obținut 90 de puncte
 • 5235 au avut mai puțin de 90 de puncte
 • 270 de planuri de afaceri au fost înscrise greșit și nu au fost supuse evaluării.

 

Start-Up Nation 2017 – evaluare

10.000 proiecte au intrat în evaluare, iar restul de 9.295 de proiecte nu au avut șansa de a fi analizate.

Din totalul de 10001 firme care au intrat la evaluare doar 8444 au fost declarate admise.

În cadrul evaluării s-a pus un accent deosebit pe corelarea investiţiei bugetate cu codul CAEN cu care s-a aplicat.

 

Banci partenere

Băncile partenere în cadrul programul Start-Up Nation 2017 au fost Banca Transilvania, CEC şi BCR, care au perceput dobânzi între 3.5% și 4% pe an.

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2017

Credit Punte Start-Up Nation

În programul Startup Nation pot fi utilizate două modalităţi de plată:

 • prin cerere de rambursare:
  • rambursarea cheltuielilor suportate în prealabil de beneficiar din surse proprii sau
  • cu ajutorul Creditului Punte
 • prin mecanismul cererii de plată, prin care se achită facturile de la furnizori în contul beneficiarului, la termen.

Pentru a veni în sprijinul aplicanților care vor folosi în cadrul programului cererea de rambursare şi nu au posibilitatea de a achita cheltuielile din surse proprii, statul a încheiat parteneriate cu 3 banci care pun la dispoziţia beneficiarului instrumentul de credit punte.

Băncile partenere în programul Start-Up Nation sunt Banca Transilvania, CEC şi BCR, iar acestea vor percepe dobânzi mai mici decât nivelul maxim solicitat de stat de 5%.

 

Destinaţia creditului punte: finanţarea cheltuielilor eligibile din Proiect, conform Acordului de finanţare încheiat de beneficiar cu MMACA.

 

Condiţiile la Banca Transilvania:

– Dobândă 3,9%.

– Comision de acordare 0,75%.

– Comision de gestiune lunară de 0,08% (el funcţionează de fapt ca un fel de dobândă, cu cât creditul-punte este mai scurt cu atât este mai mic şi acest comision).

– Acces gratuit la cursuri, traininguri şi consultanţă în mod nelimitat.

– Termen de creditare: maximum 18 luni.

 

Condiţiile CEC Bank

– Dobândă de 3,99%.

– Comision de gestiune: 0,75% din valoarea creditului, perceput la data efectuării primei trageri din credit.

– Comision de acordare: 0,75% din valoarea creditului, perceput la data efectuării primei trageri din credit.

– Comisioane de analiză şi rambursare anticipată zero.

– Termen de creditare: maximum 24 luni.

 

Condiţiile BCR

– Dobândă la credit: 3,5%.

– Comision unic: 1% din valoarea creditului.

– Zero costuri la verificare pentru certificarea cheltuielilor.

– Termen de creditare: maximum 12 luni.

Firmele vor beneficia de un pachet de educaţie financiară specială.

 

Toate aceste credite-punte vor fi garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, în proporţie de 80% iar comisionul de garantare perceput de fond este de 2.48%/an.

Diminuarea comisionului standard de garantare de la 3,8% până la un cuantum de 2,48% pe an reprezintă facilitatea pe care FNGCIMM, într-un efort susținut alături de Fondul Român de Contragarantare, o oferă beneficiarilor Programului Start-Up Nation.

Toate costurile cu creditul (inclusiv dobânda şi comisionale) sunt cheltuieli eligibile prin Programul Startup Nation, pentru acele firme care au optat de la bun început în planul de afaceri pentru aceste costuri.

Avantajul creditului-punte va fi acela că antreprenorii îşi vor putea acoperi cheltuielile curente în proiect până la efectuarea celor maximum 3 tranşe de plată din ajutorul nerambursabil de maxim de 200.000 de lei.

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Statistici Startup Nation pe regiuni

Harta interesului aratat Start-up Nation in Romania, pe regiuni.

Am realizat un top al interesului arătat de locuitorii diverselor regiuni pentru programul start-up nation, în procente: startup nation Dâmbovița 100%, startup nation Iași (regiunea Moldova) 99%, startup nation Cluj (regiunea Transilvania) 97%, startup nation Dolj 83%, startup nation București 83%, startup nation Alba 76%, startup nation Brașov 74%, startup nation Timiș 74%, startup nation Bihor 72%, startup nation Constanța 66%, startup nation Maramureș 58%, startup nation Galați 55%, startup nation Mureș 51%, startup nation Gorj 42%, startup nation Argeș 39%, startup nation Ilfov 38%, startup nation Sibiu 32%, startup nation Prahova 19%

Vom reveni cu update-uri asupra acestor subiecte.

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Condiții Start-Up Nation 2018

Pentru accesarea programului de finanțare Start-Up Nation 2018, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care:

 

sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale

sunt IMM – au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei

au capital social integral privat

codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat până la momentul plății primei cereri de rambursare/plată

– sunt înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017

nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare

– sunt înființate de către persoane fizice care nu au/nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

– creează minim 1 loc de muncă şi îl menţine pe o perioadă de cel putin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

 

Solicitantii pot verifica eligibilitatea codului CAEN  și punctajul pe care îl va primi codul CAEN cu care aplică.

 

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

 

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare.

Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

 

Caracterul inovativ al proiectului se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor că bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea cheltuielilor înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

 

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Start-Up Nation – Ghidul solicitantului

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-Up Nation 2018 se pregătește de lansare. Se estimează  înscrierile vor avea loc în perioada aprilie-mai 2018.

Consultă mai jos Ghidul solicitantului Start-up Nation 2018.

Atenție! Ghidul nu este în variantă finalăurmând a avea mici modificări înainte de începerea înscrierilor.

 

 1. Propunere Procedura Romania Startup Nation 2018
 2. Lista Codurilor CAEN Eligibile
 3. Anexa 1 – Model plan de afaceri Start-up Nation
 4. Anexa 2 – Declaratie ajutor de minimis
 5. Anexa 3 – Cerere tip acord de principiu
 6. Anexa 4 – Lista OTIMMC
 7. Anexa 5 – Declaratie IMM
 8. Anexa 6 – Calcul intreprinderi
 9. Anexa 7 – Formular de raportare 
 10. Anexa 8 – Angajament raportare
 11. Anexa 9 – Acord de finantare model
 12. Anexa 10 – Cerere tip renuntare totala partiala
 13. Anexa 11 – Cerere tip eliberare ajutor de minimis
 14. Anexa 12 – Formular decont

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Cheltuieli eligibile în cadrul programului România Start-Up Nation

[Later edit]: Aceasta varianta de cheltuieli eligibile face parte din procedura aparuta pentru scurt timp in martie 2018. In data de 19.10.2018 a fost modificata, ultima varianta puteti sa o gasiti aici:

http://www.startupnation-consultanta.ro/cheltuieli-eligibile-in-cadrul-programului-start-up-nation-2018/

 

 

Start-Up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin care statul român oferă până la 200.000 lei celor care vor să pornească un IMM. Cei 200.000 de lei sunt nerambursabili și reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program sunt:

 

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 8000 lei;

 

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video. În aceasta categoria sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete.

Limita maximă pentru cheltuieli aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de 2500 lei (cu TVA inclus) / echipament.

 

Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă la momentul achiziției. Aici sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Nu sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spații.

 

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;

 

Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

 

Achiziţionarea de echipamente (fără instalaţii) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 

Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalaţii) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

 

Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/lună la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului;

 

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității. Promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovarea online a site-ului şi cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting, în valoare eligibilă de maximum 8000 lei;

 

Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;

 

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3000 lei;

 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;

 

Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;

 

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

Nu sunt eligibile:

 • cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil), timbru verde, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate.
 • pentru codul CAEN 6201 realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri nu sunt cheltuieli eligibile, conform noii proceduri. Considerăm  este un non-sens și încă este un subiect dezbătut intens. Pentru acest cod nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe. Software pentru comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online.
 • nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN cu care se aplică.

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Coduri CAEN eligibile în cadrul programului Start-Up Nation 2018

Prin programul Start-Up Nation pot primi finanțare firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii: IT, producție, industrii creative, servicii și comerț.

Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului și autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată.

Solicitarea finanțării se poate face doar pe un singur cod CAEN.

În cadrul programului StartUp Nation nu pot fi finanțate:

 • activitățile agricole, de pescuit şi acvacultură, producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protectie, industria cărbunelui, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool.
 • sistemele de minare/stocare pentru criptomonede
 • cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.

 

Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul programului Start-up Nation 2018 poate fi consultată mai jos.

 

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Cum se calculează punctajul Start-up Nation 2017

 

 

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A. Producție 40
Programare IT – cod CAEN 6201 40
Industrii creative 35
Servicii 30
Comerț și alte activități 25
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul intreprinderii
B. Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu 20
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C. Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer 25
Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer

* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

20
Criterii aferente investiției
D. Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 10
Caracter inovativ al investiției 5

 

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru admitere la finanțare  este 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri

– achiziția de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– data și ora înscrierii în program.

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

Procedura Start-up Nation 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a publicat vineri 30.03.2018 propunerea de procedura Start–Up Nation 2018, program de încurajare şi de stimulare a înfiintării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Suma alocată

Valoarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile este de maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

 

Obiectivul

Obiectivul principal al Start-Up Nation 2018 îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

 

Beneficiari

Prin implementarea programului Start-Up Nation se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 10.000 de beneficiari.

În cadrul sesiunii din acest an, aplicanții care nu au primit ajutor financiar nerambursabil în cadrul sesiunii din 2017 pot aplica pentru finanțare în cadrul sesiunii Start-Up Nation 2018, ce va debuta în perioada următoare.

Acest ghid al solicitantului este publicat, pentru moment, în dezbatere publică. Pentru a intra în vigoare, proiectul schemei de minimis va trebui aprobat prin ordin de ministru.
Modelul planului de afaceri, în care este detaliată modalitatea de acordare de punctaj Start-Up Nation 2018, nu a fost încă publicat.

Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

Puteți consulta mai jos procedura recent publicată.

 

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță Start-Up Nation 2018 GRATUITĂ

No tags for this post.

Categories: Start-Up Nation 2018

%d bloggers like this: