Implementare “Măsura 2 -Granturi pentru capital de lucru”

Beneficiarii “Măsurii 2 – Granturi pentru Capital de lucru”, pot folosi fondurile nerambursabile pentru următoarele tipuri de cheltuielil:
 
– cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

– datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;- cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria in avans nu este eligibilă)
– cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
– cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
– cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea peste 2500 lei dar durata de utilizare este mai mica de 1 an),
– cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente (mobilier) necesare reluării activității; 

– programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare, inclusiv licențe, sunt eligibile în limita a 60.000 lei/societate
– cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil.

** Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
** Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor si impozitelor salariale.
** Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile.
 
***Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.
*** Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.
*** Toate proiectele cu valoarea grantului mai mare de 10.000 euro sunt obligate sa realizeze cel puțin un Anunț/comunicat de presă privind începerea și finalizarea proiectului, vor aplica etichete autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect, vor aplica Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României si sigla Instrumentelor Structurale în România pe site-urile realizate prin proiect, iar bunurile achiziționate prin proiect vor purta obligatoriu etichete autocolante.
În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării tuturor cheltuielilor.
 
Firma are obligația sa mențină sau să suplimenteze numărul de angajați existenti la data înscrierii electronice (Registrul salariaților din Revisal, asumat de reprezentantul legal) pentru o perioada de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situațiilor in care contractele individuale de munca sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
 
 

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    No tags for this post.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *