Înscrieri Startup Nation 2018

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) aici: www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zisă.

Înscrierea on-line se desfăsoară în sesiuni de 30 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat Programului.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri. Pentru mai multe informatii consultati Grila de punctaj Start-up Nation 2018

Admiterea în Program se va face în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
 • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
 • data şi ora înscrierii în program.

 

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *