Condiții Start-Up Nation 2018

Pentru accesarea programului de finanțare Start-Up Nation 2018, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care:

 

sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale

sunt IMM – au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei

au capital social integral privat

codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat până la momentul plății primei cereri de rambursare/plată

– sunt înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017

nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare

– sunt înființate de către persoane fizice care nu au/nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

– nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

– creează minim 1 loc de muncă şi îl menţine pe o perioadă de cel putin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

 

Solicitantii pot verifica eligibilitatea codului CAEN  și punctajul pe care îl va primi codul CAEN cu care aplică.

 

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

 

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare.

Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

 

Caracterul inovativ al proiectului se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor că bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea cheltuielilor înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.

 

Înscrie-te pentru a primi consultanță GRATUITĂ

Introduceti codul de verificare: captcha aici:

 

No tags for this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *