Cheltuieli eligibile – program Microindustrializare 2020

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în urmatoarele categorii eligibile:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/ copiator/ multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
  Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
 •  Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.
 •  Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie funcționale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spațiul trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locație;
 • Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor
  fixe, cu completările și modificările ulterioare;
 •  Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;
 •  Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maximum 4.500 lei.
 •  Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maximum 8000 lei fără TVA).

Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt eligibile.

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *