Cheltuielile eligibile in cadrul Programului Start-Up City Bucuresti

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program sunt:

– Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video.

Prin echipamente tehnologice se înteleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2, 2.3.6. din H.G. 2139/2004.

– Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă la momentul achiziției. Aici sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Nu sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spații.

Limita acestui element de cost în total buget este de maximum 50%.

– Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;

Valoarea maximă eligibilă pentru autoturisme este de 40000 lei.

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Achiziţionarea de echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

– Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spaţiile pentru care se acordă chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității. Promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovarea online a site-ului şi cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting, în valoare eligibilă de maximum 6000 lei;

– Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul/angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1000 lei (cheltuială obligatorie);

– Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;

– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 8000 lei;

– Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maximum 80000 lei

Software pentru comerţul on-line este eligibil pentru toate domeniile de activitale, exclusiv codul CAEN 6201;

– Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

– O placuță informativă cu privire la program, în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *