Coduri CAEN eligibile – Program Microindustrializare

În cadrul Programului Microindustrializare sunt eligibile societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 – Industria alimentară
 • 11 – Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 – Fabricarea produselor textile;
 • 14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 – Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 – Tipărirea ziarelor;
 • 1812 – Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 – Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 – Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 – Industria metalurgică;
 • 25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 – Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 – Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 – Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 – Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 – Fabricarea de mobilă;
 • 32 – Alte activităţi industriale n.c.a.

Codul CAEN pentru care se solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *