Granturi pentru investiții de până la 1.000.000 euro – Relansare Măsura 3

Prezentul tip de proiect se adresează IMM-urilor care au fost afectate de criza COVID-19, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
• 95% pentru micro-întreprinderi;
• 90% pentru întreprinderi mici;
• 85% pentru înreptinderi mijlocii.

Tipuri de activități eligibile:
• Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – maximum 50% din valoarea proiectului;
• Dotarea cu active corporale, necorporale.

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:
• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.

Aici puteti consulta lista codurilor CAEN eligibile pentru Masura 3

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară propusă de Autoritatea de Management.

Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte.

Aici puteti consulta Grila de punctaj propusa pentru Masura 3

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *