Rezultate Start-Up Nation 2018

Astazi 03.06.2019 s-a publicat lista celor 13.005 aplicanți care au fost declarați admiși sau respinși, cu sumele aprobate, în urma verificărilor.

În urma verificării proiectului rezultatul poate fi:

  • Admis – proiectul este admis de principiu la finanțare, solicitantul urmează să fie contactat în vederea incheierii acordului de finanțare;
  • Respins – proiectul este respins;
  • Renunțare – solicitantul a renunțat la proiect;
  • Admis în lista de așteptare – proiectul îndeplinește condițiile administrative și de eligibilitate și are numărul RUE mai mare de 10.000. Proiectul poate fi admis de principiu la finanțare dacă numărul de proiecte admise/ contractate anterior acestuia (cu numar RUE mai mic) este mai mic de 10.000.

Aplicanții vor primi, pe adresele de corespondență scrisorile de acceptare de principiu la finanțare, precum și scrisorile de respingere cu motivele care au condus la această decizie.

Aplicanții care primesc scrisoarea de respingere pot depune contestație în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii documentului.

Imediat după soluționarea tuturor contestațiilor, toți aplicanții declarați admiși în limita bugetului, vor fi chemați la contractare.

Lista cu rezultatele poate fi studiată descărcând fișierul atașat.

Update: Vezi aici lista acordurilor semnate publicata la 15.07.2019

Vezi si Implementare Start-up Nation 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *